Sứ mệnh

Bằng khát vọng phát triển doanh nghiệp không ngừng, cùng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường, Công ty cổ phần Tam hưng phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và lắp đặt hệ thống điện, cơ điện và hạ tầng viễn thông .

Tầm nhìn

Đối với thị trường

Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đem đến sự hài lòng cho khách hàng; luôn luôn lắng nghe, sáng tạo, thay đổi để đem đến sự thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng

Đối với cổ đông và đối tác

Luôn đề cao đồng hành, hợp tác cùng phát triển bền vững, phấn đấu không ngừng để luôn là địa chỉ tin cậy đem lại hiệu quả kinh tế cho cổ đông và đối tác

Đối với nhân viên

Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo và tôn trọng lẫn nhau, nâng cao thu nhập và cơ hội phát triển công bằng cho nhân viên

Đối với xã hội

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và xã hội, thường xuyên tham gia và đóng góp với cộng đồng