Liên hệ

CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhật Minh

Địa chỉ:

Số 71 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 0225 3 789 636

Fax: 0225 3 789 636

Email: baovenhatminh@gmail.com

Website: baovenhatminh.com.vn