Xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 110kV

Công ty là đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 110kV, là đối tác uy tín của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và các Nhà máy, Công ty …