“Siết” các quy định kỹ thuật trong xây dựng công trình viễn thông

Hiện nay, việc đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình viễn thông chưa có một quy chuẩn cụ thể nào để áp dụng, dẫn đến nhà đầu tư gặp không ít khó khăn khi triển khai xây dựng. Để giải quyết thực trạng này, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình Viễn thông (QCVN 07- 08:2016/BXD).

Việc cải tạo, xây dựng mới các công trình việc thông cho thấy sự cần thiết của quy chuẩn QCVN 07- 08:2016/BXD vừa được Bộ Xây dựng ban hành. (Ảnh internet)

Những năm gần đây, viễn thông đang có bước phát triển nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, việc bùng nổ công nghệ viễn thông đã dẫn đến không ít những bất cập trong phát triển hạ tầng mạng lưới cũng như công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là việc xây dựng và triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật các công trình viễn thông.

Nhằm giảm thiểu những khó khăn này, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình Viễn thông QCVN 07- 08:2016/BXD. Theo đó, trong quá trình đầu tư xây dựng mới các công trình viễn thông, công trình viễn thông phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị và quy hoạch chuyên ngành được phê duyệt. Về quy định kỹ thuật, công trình trạm viễn thông phải đảm bảo độ bền, ổn định. Trong đó, kết cấu công trình và nền phải được tính toán với các tải trọng và tổ hợp tải trọng bất lợi nhất tác động lên công trình, kể cả tải trọng phá hoại theo thời gian. Bậc chịu lửa tối thiểu của trạm viễn trông là bậc II theo QCVN 06:2010/BXD.

Quy định đôi với cột, tháp thu phát sóng, kết cấu công trình và nền phải được tính toán với các tải trọng và tổ hợp tải trọng bất lợi tác động lên công trình kể cả tải trọng phá hoại theo thời gian. Độ cao cột, tháp phải đáp ứng yêu cầu hàng không theo quy định của pháp luật. Hệ thống thu phát sóng lắp đặt trên cột, tháp phải đảm bảo yêu cầu về phơi nhiễm điện từ theo quy chuẩn QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT.

Về chiều cao cột tự đứng trên các công trình xây dựng (kể cả ăng ten, nhưng không bao gồm kim thu sét) quy định không quá 20% chiều cao công trình nhưng tối đa không quá 3m, chiều rộng từ tâm cột đến điểm ngoài cùng của cấu trúc cột ăng ten (kể cả hai cánh tay đòn của cột ăng ten) dài không quá 0,5m. Đặc biệt, kết cấu của cột và thiết bị trên cột không được ảnh hưởng đến an toàn của công trình xây dựng.

Nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đối với hạng mục cống, bể, hầm, hố cáp cũng phải tuân thủ các quy định như: độ chôn sâu tối thiểu từ mặt đường, vỉa hè, dải phân cách đường đến lớp ống nhựa trên cùng phải tuân theo QCVN 33:2011/BTTTT.

Theo đó, khoảng cách tối thiểu từ đáy bể cáp đến mép dưới ống nhựa dưới cùng là 200mm, khoảng cách tối thiểu giữa 2 mép ống nhựa liền kề là 30mm. Nắp bể phải ngang bằng với mặt đường hè phố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông. Kết cấu và vật liệu xây dựng cống, bể, hầm, hố cáp, nắp phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng.

Để đảm bảo mức an toàn và độ bền công trình, công trình và hạng mục công trình xây dựng viễn thông phải được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa trong suốt thời hạn sử dụng nhằm bảo đảm chức năng sử dụng theo thiết kế.

Trao đổi về những quy định cụ thể của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình Viễn thông QCVN 07- 08:2016/BXD, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trướng (Bộ Xây dựng) cho biết: Với thực trạng đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình viễn thông còn nhiều bất cập như hiện nay, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07- 08:2016/BXD là rất cần thiết. Các dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế công trình đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng viễn thông thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn phải bao gồm thuyết minh về sự tuân thủ các quy định của quy chuẩn này. Việc thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình viễn thông phải được tiến hành theo quy định hiện hành, trong đó, có nội dung về sự tuân thủ các quy định của quy chuẩn.

Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, phía Vụ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trướng cũng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các quy định của quy chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình viễn thông trên địa bàn đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

NCNam-Văn phòng (Thành Luân, baoxaydung.com.vn, 08/6/2016)